Meer info over uw klachten ?
Zoek via trefwoord.
 
 
 


 


Inflammatie 

Pijn en ontsteking

 

Vaak heerst er verwarring rond het hebben van pijn door een ontsteking en het al dan niet raadplegen van een chiropractor wanneer men een ontsteking heeft. Wij hopen met dit artikel wat meer duidelijkheid te scheppen over wat pijn en ontsteking precies omvatten.

 

Ontsteking

 

Een ontsteking of inflammatie is het gevolg van schade in het lichaam. Die schade kan op vele manieren veroorzaakt worden.

 

Bijvoorbeeld:

  • Door zonnestralen die de huidcellen beschadigen en verbranding veroorzaken.
  • Door bacteriën en virussen die zich nestelen in de cellen van de keel en zo een keelontsteking veroorzaken.
  • Door te zwaar werk kan een spier overbelast worden. De spiervezels raken gekwetst en ontsteken.

 

Elke ontsteking is dus het gevolg van cellen die beschadigd zijn, in eender welk weefsel (hart, spieren, organen, bot, huid, enz). Het lichaam ontdekt de beschadiging en gaat alles in het werk stellen om die schade op te ruimen. Het maakt stoffen aan die bacteriën aanvallen en cellen die de beschadigde weefsels afbreken. Het zorgt voor een verhoogde doorbloeding ter hoogte van de beschadigde regio. Het gevolg is zwelling, roodheid, warmte en pijn.

 

 

In feite is een ontsteking dus een deel van het normale herstelproces van het lichaam. (Dit geldt niet bij reumatische ziekten!) 

 

Bij stoornissen van het bewegingsapparaat ziet men heel vaak dat ontstekingen van pezen, spieren en gewrichten veroorzaakt worden door een gestoorde mechaniek van het gewricht. Zolang deze niet hersteld is, zal het weinig zin hebben om de pijnen/ontstekingen steeds opnieuw te gaan bestrijden met ontstekingsremmers. Slechts het verbeteren van de motoriek of de beweeglijkheid van het gewricht zal een eind maken aan deze vicieuze cirkel.

Het verbeteren van de mechaniek zorgt ervoor dat spieren en gewrichten minder overbelast worden en dus niet beschadigd geraken.

Tevens is het zo dat bij een ontstoken gewricht door mechanische redenen, het ontstekingsproces versneld wordt en de pijn minder lang zal duren door manipulatieve behandeling.

 

Ref: Xue-Jun Song et al. 2006, JMPT Vol 29(1):5-13

 

 

 

Het belang van de ontsteking bij het herstel van een hernia

 

In april 2009 werd in het wetenschappelijk tijdschrift Spine onthuld dat men, na vele onderzoeken, eindelijk weet hoe het komt dat hernia's in de onderrug spontaan kunnen herstellen

 

De eerste keuze van de behandeling voor een hernia in de onderrug is conservatief (manipulatie, oefeningen, enz.) Het aantal gevallen van hernia's die chirurgie vereisen na het falen van conservatieve behandeling is slecht 2 tot 10%. Sedert 1985 werden onderzoeken uitgevoerd die aantoonden dat er een spontane regressie (vermindering van de grootte van de uitpuiling) optreedt bij hernia's. Het proces hiervoor verantwoordelijk was toen nog onbekend, maar uit deze onderzoeken bleek dat vele patiënten met discus hernia's geen operatieve ingrepen nodig hebben maar wel verbetering ondervinden met conservatieve behandelstrategieën.

 

Het proces verantwoordelijk voor herstel  van discus hernia's is de ontstekingsreactie (inflammatie) en  neovascularisatie: 

  • Wanneer men een hernia ontwikkelt, ontstaat er in de meeste gevallen een ontstekingsreactie rond de beschadigde regio. Dit is belangrijk voor het herstel van de discushernia.
  • Door de schade aan de tussenwervelschijf treedt er vorming op van nieuwe capillairen (kleine bloedvatjes) in de hernia. Ze verhogen de bloedtoevoer en transporteren macrofagen naar de plaats van de schade.
  • Macrofagen zijn gespecialiseerde cellen die instaan voor de opkuis van dode cellen, afvalstoffen en de afbraak van collageen dat gevormd werd ten gevolge van de hernia. Zo wordt de beschadigde discus gedeeltelijk of volledig hersteld.

 

Conclusie van de studie: DE ONTSTEKINGSREACTIE, met de vorming van nieuwe capillairen en de aanvoer van macrofagen is van essentieel belang voor het VERKLEINEN VAN DE UITPUILENDE HERNIA. De ontsteking kan wel soms irritatie van de zenuwwortel veroorzaken met beenpijn als gevolg. 

 

Kobayashi S, Meir A, Kokubo Y, Uchida K, Takeno K, Miyazaki T, Yayama T, Kubota M, Nomura E, Mwaka E, Baba H. Ultrastructural Analysis on Lumbar Disc Herniation Using Surgical Specimens. Spine 2009:34(7):655-662

 

De conclusie uit deze praktijk over deze zó belangrijke studie van april 2009 is: er zal voorzichtiger moeten omgegaan worden met het voorschrijven en gebruiken van ontstekingsremmers bij rugpijn.