Meer info over uw klachten ?
Zoek via trefwoord.
 
 
 


 


Migraine 

 

Migraine is voornamelijk een neurovasculaire aandoening. Dit is een aandoening die zowel het gevolg is van een stoornis in het zenuwstelsel (neuron = zenuwcel) als van een stoornis in de bloedvaten (vasculair).

 

Ongeveer 6% van alle mannen en 18% van alle vrouwen ervaren op een bepaald moment in hun leven voor kortere of langere tijd migraine-aanvallen ( Stewart et al. 1992).

 

Typisch aan migraine is de hevige vorm van hoofdpijn die 2 tot 72 uur kan aanhouden. De hoofdpijn wordt vaak voorafgegaan door een aura.  De aura is een soort van voorloper van de echte migrainehoofdpijn.

 

AFB_splitting_headache__cluster_HA.jpg

 

 

Karakteristieken van een aura zijn:

 

 • gevoeligheid voor licht
 • gevoeligheid voor geluid
 • misselijkheid
 • visuele stoornissen (vb. lichtflitsen, zigzag lijnen, wazig zien)
 • tintelingen en voosheid aan één kant van het gezicht
 • abnormaal gevoel in de arm en/of hand
 • verminderde concentratie
 • spraakstoornissen
 • geurstoornissen

 

 

 

 

 

Illustratie: Migraine

 

Deze aurasymtomen zijn het gevolg van een veranderde werking van het brein. Een aura duurt enkele minuten tot een half uur. De hoofdpijn volgt de aura op en is hevig, meestal éénzijdig, kloppend en kan gepaard gaan met misselijkheid en braken.

 

Aan de basis van de aura en de hoofdpijn ligt een verandering (storing) in de zenuwfunctie. De zenuwen  die de grote bloedvaten in het hoofd besturen werken niet meer normaal (link naar zenuwen). De doorbloeding van sommige hersendelen is ontoereikend.

 

Met behulp van een electro-encephalogram (EEG) (studie van de hersenactiviteit) worden in het brein van een migrainelijder zones gezien met een verminderde activiteit van zenuwcellen (wazig zien of duizeligheid) en met een verhoogde activiteit van zenuwcellen (lichtflitsen). De zenuwcellen (neuronen) slaan als het ware op hol. De migrainelijder zoekt een stille, donkere kamer op....en valt in slaap. Bij het ontwaken is de pijn grotendeels weg, doch een loom, dof, "leeg", onaangenaam gevoel kan enkele uren blijven hangen.

 

Migraine wordt dus voornamelijk veroorzaakt door een storing in de hersenzenuwen.

 

 

De meest voorkomende vormen van migraine zijn:

 

 •   Migraine met aura (60%)
 •   Migraine zonder aura
 •   Aura zonder migrainehoofdpijn
 •   Basilaire migraine                  
 •   Hemiplegische migraine
 •   Abdominale migraine (neurovasculaire stoornissen)

 

Waardoor of waarom precies een hoofdpijnaanval begint is niet volledig gekend. Wel is het zo dat migrainelijders een gevoeligheid vertonen voor factoren die normaal gezien geen hoofdpijn uitlokken. Dergelijke uitlokkende factoren of triggers zijn voeding, drank, situatie- en omgevingsfactoren, chemische veranderingen in het lichaam. Chocolade, bonen, noten en vet zijn de voedingsstoffen die het meest frequent een aanval uitlokken. Andere minder voorkomende oorzaken zijn melk en tomaten. Rode wijn en sterke dranken zijn belangrijke triggers. Witte wijn of zelfs witte druiven kunnen soms een trigger zijn. 

 

 

Behandeling 

 

Mogelijke behandelingen voor migraine zijn medicamenteuze behandelingen (bv. Zomig ®). Inspuitingen (bv. Imitrex ®) kunnen een aanval blokkeren.

 

De praktijkervaring leert ons dat bij meer dan 90% van de migrainepatiënten goede resultaten bereikt kunnen worden. Bij sommigen zijn de vermindering in frequentie en intensiteit matig. Slechts bij een klein aantal migrainelijders wordt weinig resultaat geboekt. In de wetenschappelijke literatuur worden tevens de positieve resultaten van chiropraxie bij migraine bevestigd (Wight 1978, Parker 1978, Stodolny 1989, Tuchin 2000).