Meer info over uw klachten ?
Zoek via trefwoord.
 
 
 


 


Cubitaal tunnelsyndroom 

Wanneer voosheid of tintelingen (paresthesieën) zich in de pink en ringvinger bevinden en niet in de andere vingers, bestaat de kans dat er een zenuwbedrukking in de elleboog gebeurt ter hoogte van de cubitale tunnel. Dit is een nauwe doorgang voor één van de zenuwen naar de hand. Een val op de elleboog of zwelling van enige aard in deze regio kan de goede werking van de zenuw bemoeilijken, met als gevolg tintelingen op de voorgenoemde plaatsen en verzwakking van de handspieren.